top of page
IMG (260 of 304).jpg

Zásady ochrany osobných údajov

MiMi Group s.r.o., SNP711/15, Veľký Krtíš, IČO:53203071, DIČ:2121304020, IČ DPH:SK2121304020, Prevádzka Hotel Pod Klopačkou, Andreja Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica

Naša spoločnosť považuje za prioritu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie. 

Spracovanie Vašich osobných údajov je v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).
Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k správnemu fungovaniu webstránky.

MiMi Group s.r.o spracováva len tie osobné údaje, na ten konkrétny účel, na ktorý osoba udelila výslovný súhlas, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť Vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v Hoteli Pod Klopačkou, ktoré Vás zaujímajú.

Chceme Vás ubezpečiť, že Hotel Pod Klopačkou prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:
1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov.
4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
7. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Hotela Pod Klopačkou, alebo budú vymazané až potom ako odvoláte

udelený súhlas, písomným oznámením na adresu prevádzky Hotela Pod Klopačkou, Andreja Sládkoviča 56/5, Banská Štiavnica 969 01 , alebo e-mail: office@podklopackou.sk

  1. Máme právo kedykoľvek vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

  2. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie

(jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti MiMi Group s.r.o.

10. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.

12. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 7 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

13. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým je Michal Dudáš, e-mail: dudas@podklopackou.sk.

bottom of page